Hieronder vinden jullie alvast de activiteiten die de ouderraad organiseert dit schooljaar 2017-18, en enkele andere belangrijke schooldata !

 

 

29 augustus                 

16-18h, ontmoetingsmoment voor all lln, - koffie ouderraad

5 september

eerste algemeen oudercontact:
19h – 2de graad + 5B
20h15 – 1LJ en 0KA
vanaf 20h : drink ouderraad (speelplaats)

7 september

eerste algemeen oudercontact:
19h – 5A, 5C, 6A, 6B en 1KK
20h15 – 2LJ, 2KK en 3KK
vanaf 20h: drink ouderraad (speelplaats)

16 september

start verkeersweek (vrijdag: strapdag)

18 september

20h - eerste vergadering ouderraad

19 september

Ouderavond eerste communie op school

20 september

pedagogische studiedag

2 oktober

facultatieve verlofdag

4 oktober

fietsexamen 6 LJ          

5 oktober

dag van de leerkracht

21 oktober

Sinte-Maartenfeest (kaas- en wijnavond)

30 oktober tot 3 nov

HERFSTVAKANTIE

7 november

20h - vergadering ouderraad (resultaten tevredenheidsenquete)

27-28 november

Oudercontacten kleuterschool

29 november

pedagogische studiedag

5 december

Sinterklaas op school

19-20 december

Oudercontacten lagere school

25 dec tot 5 jan

KERSTVAKANTIE

17 januari

20h - nieuwjaarsvergadering ouderraad

19 januari

rondleiding nieuwe ouders

27 januari

schoolrestaurant

2 februari

start Vlaamse week tegen pesten

6 februari

Dikketruiendag

7 februari

carnaval op school

9 februari

American games

12 tot 16 februari

KROKUSVAKANTIE

21-22 februari

Oudercontacten kleuterschol

1 maart

20h – vergadering ouderraad

3 maart

QUIZ-avond ouderraad

9 maart

Facultatieve verlofdag

18 maart

SMS-jogging en -fietstocht

21 maart

pedagogische studiedag

27-28 maart

Oudercontacten lagere school

2 tot 13 april

PAASVAKANTIE

23 april

20h – vergadering ouderraad

28 april

Plechtige geloofsbelijdenis en vormsel

6 mei

Eerste communie

14 mei

Ouderavond info plechtige communie 2019

13 juni

20h - vergadering ouderraad

23 juni

schoolfeest

26-27 juni

Oudercontacten lagere school